Projektavimo sprendimų paslaugos. Projektavimo valdymas. Projektavimo paslaugos. Projektavimo įmonė.
Projektavimo sprendimų paslaugos. Projektavimo valdymas. Projektavimo paslaugos. Projektavimo įmonė.

Paslaugos

Projektavimo paslaugos. Projektavimo įmonė.Projektavimo sprendimų paslaugos Projektavimo paslaugos. Projektavimo įmonė.

Yra projektavimo kompanija, kurios pagrindinė veikla – projektavimo sprendimų paslaugos.

Mūsų vizija – išskirtiniai, kokybiški ir racionalūs projektavimo sprendiniai, atitinkantys aukščiausius reikalavimus. Siekiame sukurti unikalius statinius atitinkančius užsakovo reikalavimus, statinius, kuriuose būtų gera gyventi, dirbti, kurti – tiesiog būti.

Žinome, kad kiekvienam klientui projektas turi būti unikalus. Apsvarstome kiekvieną projekto aspektą nuo kūrybinio sumanymo iki techninio įgyvendinimo.

Teikiamos paslaugos

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektiniai pasiūlymai - tai pati nekilnojamojo turto projektą vystymo pradžia. Nepriklausomai nuo įgyvendinamo nekilnojamojo turto projekto apimties – labai svarbu jau pačioje pradžioje identifikuoti visas galimas grėsmes, galimybes, sukurti pastato koncepciją (statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėja), išnagrinėti inžinerinių tinklų pasijungimo galimybes ir kitus svarbius aspektus, galinčius įtakoti sėkmingą projekto įgyvendinimą laiku.

UAB „City Projects“ komanda per ilgus veiklos metus yra sukaupusi nemažą patirtį bei kokybiškai atlieka visus (prieš) projektinius projekto įvertinimo darbus:

 • galimybių studija/analizė;
 • investicijų analizė;
 • projektiniai pasiūlymai, genplaniniai, eismo organizavimo, inžinerinių tinklų pajungimo sprendiniai, architektūrinė išraiška ir t.t.;
 • projekto įgyvendinimo galimybių pirminis derinimas atsakingose institucijose;
 • teisinės konsultacijos teritorijų planavimo ir statybos klausimais visuose projekto įgyvendinimo etapuose;
 • inžineriniai geodeziniai tyrimai (topografinė medžiaga);
 • inžineriniai geologiniai tyrimai.

 

PROJEKTO PARENGIMAS

Statinio techninis projektas (toliau – Techninis projektas) - pagrindinis projektavimo etapas, kuris rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius, techninius rodiklius.

Darbo projektas, antrasis projektavimo etapas arba Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas yra rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais.

Parengdami projektus siekiame, kad projektas būtų kokybiškas ir priimti sprendimai būtų racionalūs, todėl išskirtinį dėmesį skiriame projekto rengimo valdymui ir koordinavimui.

 

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

Tai - statytojo (užsakovo) organizuota, o statinio projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir, kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra.

UAB „City Projects“ specialistai vykdo visų savo suprojektuotų statinių vykdymo priežiūras nuo Statinio statybos pradžios iki galutinio ir visiško statybos darbų užbaigimo bei jo pripažinimo tinkamu naudoti.

Vykdydamas statinio projekto priežiūrą statinio projekto vadovas:

 • reguliariai lankosi statybvietėje, stebi statybos eigą ir sprendžia su statinio projekto įgyvendinimu susijusius klausimus;
 • tikrina ar statinys statomas laikantis projekto sprendinių ir techninių specifikacijų reikalavimų;
 • dalyvauja komisijoje pripažįstant statinį tinkamu naudoti, jei statinys atitinka projektą.

 

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Mes padedame:

 • išsiaiškinanti kliento poreikius;
 • įvertinti projekto parengimo galimybes;
 • teisingai suformuoti projekto tikslus;
 • įvertinti projekto sprendinių efektyvumą ir racionalumą;
 • parengti technines specifikacijas (techninę užduotį) statyboms ir/ar projektavimui;
 • koordinuojame servitutinių sutarčių derinimą, parengimą ir pasirašymą;
 • išaiškiname teisės aktus konkursinio projekto vystymo etapuose;
 • siekdami optimizuoti projektinius sprendimus, atliekame įvairius skaičiavimus, tyrimus ar modeliavimą;

atstovaujame Užsakovą derybose su statybų rangovais.

Projektavimo paslaugos. Projektavimo įmonė.Projektavimo paslaugos. Projektavimo įmonė.

UAB “City Engineers” yra stipriausias ir svarbiausias inžinerinių sprendimų partneris UAB “City Projects” bei kitų architektūrinių komandų jų bendrų  projektų veikloje.

Teikiamos paslaugos

RENGIAMOS PROJEKTO DALYS

 • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo.
 • Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo.
 • Dujotiekio.
 • Elektrotechnikos.
 • Elektroninių ryšių.
 • Apsauginės signalizacijos.
 • Gaisro aptikimo ir signalizavimo.
 • Procesų valdymo ir automatizacijos.
 • Šilumos gamybos ir tiekimo.

Mes Jums siūlome:

Projektavimo valdymą

Projekto vadovo paslaugas

Projektavimo sprendimų paslaugos

Inžinerinius sprendimus

Kitų projektų dalių parengimą

lt_LT