bdfesfg1.jpg

PASLAUGOS

UAB ,,City Projects“ yra projektavimo, nekilnojamojo turto plėtojimo ir statybos valdymo kompanija, teikianti praktiškų projektavimo sprendimų ir kokybiškas statybų valdymo paslaugas.
Mūsų vizija - išskirtiniai, kokybiški ir racionalūs projektavimo sprendiniai, atitinkantys aukščiausius reikalavimus. Siekiame sukurti unikalius statinius atitinkančius Užsakovo reikalavimus, statinius, kuriuose būtų gera gyventi, dirbti, kurti - tiesiog būti.
Žinome, kad kiekvienam klientui projektas turi būti unikalus. Apsvarstome kiekvieną projekto aspektą, nuo kūrybinio sumanymo iki techninio įgyvendinimo.
UAB "City Projects" efektyviai bei racionaliai atlieka projektavimo darbus tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse.


PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektiniai pasiūlymai tai pati pradžia, pradedant vystyti nekilnojamojo turto projektą. Nesvarbu kokios apimties įgyvendinimas nekilnojamojo turto projektas – labai svarbu jau pačioje pradžioje identifikuoti visas galimas grėsmes, galimybes, sukurti pastato koncepciją (statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėja), išnagrinėti inžinerinių tinklų pasijungimo galimybes ir kitus svarbius aspektus galinčius įtakoti sėkmingą projekto įgyvendinimą laiku.
UAB „City Projects“ komanda per veiklos metus sukaupusi nemažą patirti gali kokybiškai atlikti visus (prieš) projektinius projekto įvertinimo darbus:

 • galimybių studija/analizė
 • investicijų analizė
 • projektiniai pasiūlymai, genplaniniai, eismo organizavimo, inžinerinių tinklų pajungimo sprendiniai, architektūrinė išraiška ir t.t.
 • projekto įgyvendinimo galimybių pirminis derinimas atsakingose institucijose
 • teisinės konsultacijos teritorijų planavimo ir statybos klausimais, visuose projekto įgyvendinimo etapuose
 • dokumentų, susiejusių su žemės sklypų ir pastatų teisine registracija, tvarkymas
 • investicinio projekto parengimas
 • statinio statybos pagrindimas
 • paraiškos paruošimas ES finansinei paramai gauti 
 • kadastriniai matavimai
 • inžineriniai geodeziniai tyrimai (topografinė medžiaga)
 • inžineriniai geologiniai tyrimai

TERITORIJŲ PLANAVIMAS

Teritorijų planavimas - vienas iš svarbiausių etapų plėtojant nekilnojamojo turto objektą. Mūsų tikslas rengiant teritorijų planavimo dokumentus - visos problemos mūsų, ne Užsakovo, visada nustatome žemės sklypams optimalius žemės sklypo naudojimo reglamentus.
Painūs, besikeičiantys įstatymai, reglamentai, derinančių institucijų keliami reikalavimai teritorijų planavimo etapą paverčia sudėtingu ir ilgu procesu.
Mūsų komandos atestuoti specialistai bei patyrę projektų vadovai rengia specialiuosius ir detaliuosius teritorijų planavimo projektus. Ilgametė patirtis rengiant projektus leidžia mums parengti projektus laiku ir įgyvendinant visus užsibrėžtus tikslus.
UAB "City Projects" teikia visas su teritorijų planavimu susijusias paslaugas:

 • specialieji planai
 • detalieji planai
 • poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengimas ir derinimas
 • strateginiai planai
 • plėtros schemos
 • projektų derinimas su suinteresuotomis institucijomis
 • užsakovų atstovavimas teritorijų planavimo procesuose
 • žemės sklypų duomenų nustatymo po teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo koordinavimas

PROJEKTO PARENGIMAS

UAB "City Projects" komanda rengia įvairios paskirties, apimties ir sudėtingumo objektus, pradedant nuo individualių ir daugiabučių gyvenamųjų namų, iki sudėtingų administracinės, komercinės, pramoninės bei visuomeninės paskirties pastatų.

Mes galime parengti visas statinio projekto dalis:  architektūros, konstrukcijų, lauko ir vidaus inžinerinių tinklų, visuose projekto rengimo etapuose:

Statinio techninį projektą (toliau – Techninis projektas) kaip pagrindinį projektavimo etapą, kuris rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius, techninius rodiklius. Techniniame projekte parengiamų dokumentų sudėtis ir sprendiniai, jų detalizacija (teksto, skaičiavimų, brėžinių) pakankama statytojo  sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar griovimo leidimui gauti, darbo projektui parengti.

Darbo projektą, kaip antrąjį projektavimo etapą, tai Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas yra rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu  metu arba atskirais sprendinių dokumentais.

Techninį darbo projektą, kuris apjungia Techninio ir Darbo projektų sprendinius.

Supaprastintą  statinio projektą (paprastojo remonto projektą, supaprastintą statybos projektą, supaprastintą rekonstravimo projektą), kaip sumažintos apimties projektą, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio darbo projekto tikslai.

Parengdami projektus siekiame, kad projektas būtų kokybiškas ir priimti sprendimai būtų racionalūs, todėl išskirtinį dėmesį skiriame projekto rengimo valdymui ir koordinavimui.


STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

Tai - statytojo (užsakovo) organizuota statinio projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra.

UAB „City Projects“ specialistai vykdo visų savo suprojektuotų statinių vykdymo priežiūras nuo Statinio statybos pradžios iki galutinio ir visiško statybos darbų užbaigimo bei jo pripažinimo tinkamu naudoti.

Vykdydamas statinio projekto priežiūrą statinio projekto vadaovas:

 • reguliariai lankosi statybvietėje, stebi statybos eiga ir sprendžia su statinio projekto įgyvendinimu susijusius klausimus;
 • tikrina, ar statinys statomas laikantis projekto sprendinių ir techninių specifikacijų reikalavimų;
 • dalyvauja komisijoje pripažįstant statinį tinkamu naudoti, jei statinys atitinka projektą.

INTERJERO PROJEKTAVIMAS

Kliento prašymu kuriame įvairaus sudėtingumo interjerus, atitinkančius užsakovo poreikius.

Bendrovės specialistai savo projektuojamų statinių projektuose sėkmingai kuria jaukius, patogius, stilingus interjerus privačios ir visuomeninės paskirties statiniuose.

Galime pasiūlyti tokias interjero projektavimo paslaugas:

 • detalus (pilnas) interjero projektas (architektūrinis statybinis planas, lubų planas, grindų dangų planas, apšvietimo išdėstymo schema, baldų išdėstymo planas, santechnikos išdėstymo planas, elektros išdėstymo planas, sienų, nišų išklotinės/pjūviai);
 • nepilnas interjero projektas;
 • interjero koncepcija ( idėjos pateikimas: projekto idėja, stiliaus parinkimas, poreikių, norų apibendrinimas, suprojektuojant vientisą, harmoningą interjerą. Pateikiama 3D vizualizacijomis);
 • interjero dizaino projekto įgyvendinimo priežiūra.

KONSULTAVIMAS

UAB „City Projects” specialistai teikia konsultacijų paslaugas:

 • išsiaiškinanti kliento poreikius;
 • įvertinti projekto parengimo galimybes;
 • teisingai suformuoti projekto tikslus;
 • atstovavauti derybose su statybų rangovais;
 • įvertinti projekto sprendinių efektyvumą ir racionalumą;
 • parengti technines specifikacijas (tachninę užduotį) statyboms ar projektavimui;
 • pagal klientų poreikius padėti surasti tinkamą sklypą arba teritoriją veiklos vystymui;
 • derinant projektus su klientų nuomininkais;
 • koordinuojam servitutinių sutarčių derinimą, parengimą ir pasirašymą;
 • teisės aktų išaiškinimas konkursinio projekto vystymo etapuose;
 • įvairių skaičiavimų, tyrimų ar modeliavimo atlikimas, siekiant optimizuoti projektinius sprendimus.

 


 

PROJEKTO VALDYTOJAS

Mūsų kvalifikuota, ilgametę patirtį turinti komanda gali:

 • Atstovauti Jūsų interesus visuose projekto įgyvendinimo etapuose;
 • Sukurti NT vystymo koncepciją;
 • Parengti projekto verslo planą, biudžetą, sudaryti projekto laiko grafiką ir jį kontroliuoti;
 • Atlikti projektinių pasiūlymų parengimo ir suderinimo koordinavimo, projektavimo paslaugų konkurso organizavimo, projektuotojo išrinkimo, projektavimo darbų koordinavimo ir kontrolės funkcijas;
 • Atlikti rengiamo projekto sprendinių revizavimo funkciją, siekiant užtikrinti racionalius sprendinius;
 • atlikti rangovo paslaugų konkurso organizavimo, rangovo išrinkimo  ir statybos darbų koordinavimo bei kontrolės funkcijas;
 • koordinuoti ir organizuoti statybos užbaigimo procesus